Algemene verkoopvoorwaarden - Wild Bed SAS.

PREAMBULE

Deze voorwaarden regelen de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf WILD DEB SAS en zijn klanten, op de campings en sites beheerd door WILD BED, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 211-1 en volgende van de Code. toerisme.
Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor het maken van de reservering en de betaling van de verblijven, en regelen de hele opvolging tussen de contracterende partijen.
Elk ander document dan deze algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder prospectussen, advertenties, catalogi, is slechts informatief en indicatief.

Definities

"WEBSITE" betekent de website http://www.wildbed.fr, uitgegeven door het bedrijf Wild Bed SAS.
"WILD BED" verwijst naar de campings en sites die worden beheerd door Wild Bed SAS.
"VERHUUR" betekent het huurcontract voor staanplaatsen of huuraccommodaties op campings en WILD BED-sites.
"VERHUUR" betekent alle soorten accommodatie (chalets, lodges, stacaravans, tenten, caravans, enz.) Die te huur worden aangeboden door WILD BED.
"VERBLIJVEN" betekent een verhuur met aanvullende diensten die zijn gedefinieerd in de speciale voorwaarden.
"KLANT" betekent elke persoon die reserveert op de website, via het reserveringscentrum of rechtstreeks bij een camping of een site waarvan de contactgegevens hieronder verschijnen om de door WILD aangeboden diensten te reserveren, bestellen en / of kopen. BED

Geheel

Deze algemene voorwaarden drukken alle verplichtingen van partijen uit. In die zin wordt de OPDRACHTGEVER geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden en dit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1126 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze algemene voorwaarden voor het huren en boeken van verblijf op een camping of een Wild Bed-site zijn van toepassing met uitsluiting van alle overige voorwaarden.
Ze zijn toegankelijk op de website www.wildbed.fr en prevaleren, waar van toepassing, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.
WILD BED en de KLANT komen overeen dat deze algemene voorwaarden uitsluitend hun relatie regelen. WILD BED behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Ze zijn van toepassing zodra ze online worden gezet.
Als een voorwaarde voor verhuur of reservering van een verblijf ontbreekt, wordt deze geacht te vallen onder de praktijken die van kracht zijn in de sector van de verhuur van kampeerplaatsen en verblijven op locaties waarvan het hoofdkantoor in Frankrijk is gevestigd.

Onderwerp

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te omschrijven in verband met de huur, kampeerplaatsen, huuraccommodaties of verblijven die WILD BED op haar verschillende campings en locaties aanbiedt aan de klant, vanaf van de website www.wildbed.fr maar ook per telefoon naar haar sites, per e-mail, vanuit sociale netwerkberichten of per post.
Precontractuele informatie De KLANT erkent dat hij voorafgaand aan zijn reservering kennis heeft gehad van deze algemene verkoop-, huur- en verblijfsvoorwaarden, en alle
informatie vermeld in artikel L. 111-1 van de consumentenwet.
De klant heeft alle informatie online of kan de diensten door het personeel ter plaatse, telefonisch of elektronisch laten uitleggen.

DIENSTEN EN PRIJZEN

1) IN WILD BED CAMPINGS:

Verhuur van kampeerplaatsen:

WILD BED biedt de klant een kale staanplaats, die plaats biedt aan maximaal 6 personen, voor hun tent, caravan of camper. Afhankelijk van de campings biedt WILD BED verschillende aan
soorten locaties waarvan de beschrijvingen op de website worden gepresenteerd.
De prijs van de locatie: Dit is een vaste prijs per nacht bewoning voor het betreffende type locatie. Het basispakket omvat een installatie, 1 of 2 personen en een voertuig. Het comfortpakket omvat ook een elektrische aansluiting. Voor extra personen (volwassenen of kinderen) of extra items die op de staanplaats aanwezig zijn (tweede voertuig, dier, tent of extra schuur etc.) worden dagelijks extra kosten in rekening gebracht.
Het basispakket geeft gratis toegang tot sanitair en receptievoorzieningen, tot het zwembad (indien van toepassing en tot de openingsdata & -tijden), tot de speelruimtes en tot de activiteiten die gratis of betaald worden aangeboden.
Om veiligheidsredenen mag het aantal mensen dat voor een verblijf arriveert de capaciteit van de camping niet overschrijden.
De staanplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14 uur op de dag van aankomst en moeten op de dag van vertrek voor 12 uur verlaten zijn.

Verhuur van huuraccommodaties:

De beschrijving, de definitie van de huurseizoenen, de huurperiodes en de tariefperiodes verschijnen op de website.
De prijs van de huur van een accommodatie omvat de huur van de accommodatie, afhankelijk van het aantal personen (afhankelijk van de capaciteit), kosten (water, gas, elektriciteit), een voertuig, toegang tot receptiediensten , het zwembad (indien van toepassing en tijdens de openingsdata & -tijden), de speeltuinen, andere uitrusting en activiteiten die worden aangeboden (gratis of betaald).
Om veiligheidsredenen mag het aantal mensen dat voor een verblijf arriveert de capaciteit van de accommodatie niet overschrijden.

De volledig uitgeruste accommodatie moet bij vertrek worden gerepareerd en schoongemaakt. De accommodaties zijn allemaal rookvrij.
Verhuur is beschikbaar vanaf 16 uur op de dag van aankomst en moet op de dag van vertrek om 11 uur worden verlaten, behalve voor specifieke promoties die worden beschreven in onze verkoopbrochures en op de website www.wildbed.fr.
Sommige campings accepteren in het weekend, buiten schoolvakanties, een vertrek in de middag in plaats van 11 uur. De KLANT moet echter bij de boeking of bij aankomst aangeven dat hij om 16 uur wil vertrekken. De camping kan weigeren als de accommodatie dezelfde avond bezet is.

Overdracht, onderhuur: Alle verhuringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.

2) OP DE WILDE SITES:

Verblijf in huuraccommodatie:

Als de KLANT ervoor kiest om in een van onze accommodaties te verblijven, is de prijs van het verblijf inclusief de huur van de accommodatie, afhankelijk van het aantal personen (afhankelijk van de capaciteit), kosten (water, gas, elektriciteit), een voertuig, toegang tot receptiediensten, het zwembad (indien van toepassing en tijdens de openingsdata en -tijden) en tot gratis of betaalde activiteiten.
Dit pakket omvat de verstrekking van lakens en handdoeken en toegang tot de uitrusting van de camping.

Verblijf op een camping:

Als de KLANT ervoor kiest om met zijn eigen uitrusting op een camping te verblijven, wordt de prijs van het verblijf berekend op een forfaitaire basis voor 2 personen, inclusief de levering van een WILD BED-plaats voor 2 personen en een voertuig, de toegang tot de uitrusting, activiteiten en diensten van de site zoals gedefinieerd in de bijzondere voorwaarden. Voor extra personen (volwassenen of kinderen) of extra items op de staanplaats (tweede voertuig, dier, extra tent enz.) Worden dagelijkse extra kosten in rekening gebracht.

Terbeschikkingstelling van accommodatie / staanplaatsen:

Accommodatie en staanplaatsen zijn beschikbaar vanaf 16 uur op de dag van aankomst en moeten op de dag van vertrek om 10 uur worden verlaten. In het weekend, buiten schoolvakanties, voor zover de accommodatie niet dezelfde avond is gereserveerd, kan de KLANT tot 16 uur over zijn huur / staanplaats beschikken. Hij zal dit gewoon moeten aanvragen bij zijn reservering.
In het geval van een vroege aankomst en afhankelijk van beschikbaarheid op de site, zal er alles aan worden gedaan om de wachttijd van de KLANT te verminderen.

PRIJS EVOLUTIE

De prijzen zijn dynamisch en kunnen in de loop van het seizoen veranderen. WILD BED kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijs tussen twee verblijven die voor dezelfde periode zijn gereserveerd.
De prijzen op de site zijn in euro's, inclusief BTW tegen het tarief dat van kracht is op het moment van ontvangst van de aanbetaling en de volledige prijs. Elke wijziging of wijziging van het tarief, evenals elke wijziging in de belastingen die van toepassing zijn op het verblijf, op de factuurdatum, kunnen worden weerspiegeld in de prijs van het verblijf.

TOERISTENBELASTING

De toeristenbelasting die namens gemeenten of gemeenschappen wordt geïnd en die door de KLANT moet worden betaald, is niet inbegrepen in onze prijzen. Het bedrag wordt bepaald per persoon per dag. Het wordt bepaald door de gemeenschap en is variabel naargelang de bestemmingen, de leeftijden van de mensen en kan gedurende het jaar worden gewijzigd.

PROMOTIES

Promotieaanbiedingen zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden, waaronder beschikbaarheid. Bovendien kunnen prijsverlagingen of promotionele acties niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij anders vermeld.
Bij deze gelegenheden hebben klanten mogelijk verschillende prijzen betaald voor hetzelfde verblijf. Klanten die de hoogste prijs hebben betaald, kunnen niet profiteren van een
terugbetaling van het verschil tussen de prijs die ze hebben betaald en de actieprijs.

RESERVERING EN BETALING - BOEKINGSVOORWAARDEN

De klant heeft de mogelijkheid om online, telefonisch, per e-mail of per post te reserveren vanaf de presentatie van de staanplaatsen, accommodaties en diensten die worden aangeboden op de site www.wildbed.fr.

Alle reserveringen moeten vergezeld gaan van een betaling inclusief:
- Een aanbetaling, bepaald volgens het gekozen tarief en afhankelijk van de datum van reservering. Deze aanbetaling ligt tussen 30% en 100% van het totale bedrag van het verblijf (alleen verhuur of verhuur met
voordelen).
- Eventuele boekings- / boekingskosten (zie prijslijst) en abonnement op annulerings- / onderbrekingsverzekering.
Houd er rekening mee dat voor een verblijf van 1 en 2 nachten op een camping, de gevraagde aanbetaling 100% van het bedrag van het verblijf is.
Ongeacht het gekozen kanaal, de reservering wordt pas van kracht na verzending van de schriftelijke reserveringsbevestiging door Wild Bed per e-mail (en op verzoek per post) en, na ontvangst van het verschuldigde bedrag voor de aanbetaling en eventuele kosten. dossier en abonnement op annuleringsverzekering.

RESERVERING OP WEBSITE

Wat betreft online reserveringen, moet de klant om de bestelling te valideren, deze algemene voorwaarden accepteren door op de aangegeven plaats te klikken en zijn betaling valideren.
Na zijn reservering ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met de details van zijn verblijf (inhoud van de diensten, data en duur, prijs en betalingsvoorwaarden).
Elektronische handtekening van toepassing op onlineverkoop
De online verstrekking van het bankkaartnummer van de klant en de definitieve validatie van de bestelling vormen het bewijs van de instemming van de klant:
- betaling van de verschuldigde bedragen voor de reservering,
- ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde transacties.
In geval van frauduleus gebruik van zijn bankkaart, wordt de koper uitgenodigd om, zodra dit gebruik wordt geconstateerd, contact op te nemen met de site waar hij zijn verblijf heeft gereserveerd.

BETALINGSVOORWAARDEN

In de Wild Bed-sites:
De volledige prijs van het verblijf is verschuldigd:
- 30 dagen voor aanvang van het verblijf
- Of onmiddellijk voor elke reservering die binnen 30 dagen na aanvang van het verblijf is gemaakt

In Wild Bed Campings:
Betaling van het verblijf op een kale staanplaats: het saldo van het verblijf moet de dag voor vertrek of de dag van aankomst worden betaald, afhankelijk van de campings.
Betaling van het huurverblijf: Het saldo van het verblijf moet worden betaald, zonder aanmaning van WILD BED, 30 dagen vóór de geplande aankomstdatum van de huur of bij aankomst op de camping wanneer de klant niet heeft gereserveerd .
Bij gebreke van volledige betaling op de afgesproken datum, heeft WILD BED het recht om aan te nemen dat de klant zijn reservering heeft geannuleerd en de reeds betaalde bedragen behoudt.

RECHT OP HERROEPING

Volgens artikel L. 221-28 12 ° van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op diensten voor accommodatie, vervoer, catering en vrijetijdsbesteding die op een datum of met een bepaalde periodiciteit worden aangeboden.

BETAALMETHODEN

Bij het boeken wordt de aanbetaling of het gehele verblijf voldaan met een creditcard (de geaccepteerde kaarten zijn die van de netwerken Carte Bleue, Visa, Eurocard / Mastercard). De transactie wordt na verificatie van de gegevens onmiddellijk van de bankkaart van de klant afgeschreven. In overeenstemming met artikel L.132-2 van de Monetaire en Financiële Code, de betalingsverplichting gegeven aan de Wild Bed SAS CGV - SIRET 849 920 RCS Caen - update 046 juni 00018. Pagina 10
betaalmiddel is onherroepelijk. Door de informatie met betrekking tot zijn bankkaart te verstrekken, machtigt de klant WILD BED om zijn bankkaart te debiteren voor het bedrag van de aanbetaling of het hele verblijf. Daartoe bevestigt de klant dat hij de houder is van de te debiteren bankkaart en dat de naam die op zijn bankkaart verschijnt inderdaad de zijne is.
Betaling van het saldo van het verblijf kan worden gedaan met een creditcard, contant in euro's, door overschrijving op de bankrekening van Wild Bed op de Caisse d'Epargne de Normandie (IBAN FR76 1142
5002 0008 0017 6774 BIC CEPAFRPP927) en per cheque in euro tot 142 dagen voor aankomst op de camping. Cheques worden op de camping niet geaccepteerd.

TOEWIJZING VAN STAANPLAATSEN / ACCOMMODATIE

De toewijzing van plaatsen (kamperen of huren), zowel op een camping als op een WILD BED-site, gebeurt zonder onderscheid in de volgorde van registratie van reserveringen. De Directie kan op geen enkele manier garanderen dat de locatie of huur die door de OPDRACHTGEVER wordt gevraagd, aan hem zal worden toegewezen, tenzij deze laatste bij zijn reservering kiest voor de optie "voorkeurslocatie". Als de accommodatie / locatie van zijn keuze beschikbaar is, wordt deze aan hem toegewezen en moet hij in ruil daarvoor een vast tarief van 10 € betalen.
In geval van overmacht behoudt WILD BED zich echter het recht voor om de toewijzing van de staanplaats of de huur te wijzigen.

WIJZIGING VAN VERBLIJF

Een verzoek tot wijziging van de diensten die door de klant voor het verblijf worden geboden, kan tot 10 dagen voor aankomst worden ingediend. In dit geval zal WILD BED alles in het werk stellen om aan dit verzoek te voldoen, afhankelijk van de beschikbaarheid, als het gekozen tarief de wijzigingen accepteert. Dit wijzigingsverzoek is onderworpen aan de inning van een vaste prijs van 30 € voor elke verhuur en / of elke locatie. In het geval dat WILD BED de diensten moet wijzigen die oorspronkelijk voor het verblijf werden geleverd, zal het alles in het werk stellen om soortgelijke diensten te verlenen. Indien het onmogelijk is om een ​​gelijkwaardige dienst te verlenen, zal WILD BED de KLANT vergoeden.

ANNULERING EN ONDERBREKING VAN VERBLIJFVERZEKERING

Wild Bed SAS biedt geen annulerings- en onderbrekingsverzekering, maar de KLANT wordt verzocht een verzekering af te sluiten
persoonlijk bij het boeken.

ANNULERING VAN VERBLIJF

Annulering door WILD BED: de betaalde bedragen worden terugbetaald en als compensatie biedt WILD BED de klanten een gelijkwaardig verblijf (behalve in geval van overmacht).
Annulering (geheel of gedeeltelijk) door de klant: hij moet WILD BED op de hoogte brengen door een brief te sturen naar het volgende adres: WILD BED SAS, Klantenservice, 1 rue aux Hervieu, 14790 Fontaine Etoupefour; of door een e-mail te sturen naar reclamation@wildbed.fr. De datum van ontvangst van de annulering bepaalt de eventuele annuleringskosten. Als dit niet lukt, moet de klant de bedragen betalen die op grond van het contract verschuldigd zijn.
Ongeacht de gekozen annuleringsdatum worden de kosten van dossiers en eventueel afgesloten verzekeringen niet gerestitueerd.

Annuleringsschaal voor een verblijf in een Wild Bed Site:

Voor elk verblijf dat meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum wordt geannuleerd, worden annuleringskosten in rekening gebracht van 40 € (of het totale bedrag van het verblijf als dit minder dan 50 € was), voor elke huur en / of elke staanplaats, reserveringskosten en een eventueel abonnementsbedrag van de annuleringsverzekering blijven behouden. Vanaf 30 dagen voor aankomst of in geval van no-show op de site, is het totale bedrag van het verblijf verschuldigd en ingehouden.

Annuleringsschaal voor een verblijf op een Wild Bed Camping

Huurverblijf:

Voor elk verblijf dat meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum wordt geannuleerd, worden annuleringskosten van 40 € aangerekend (of het totale bedrag van het verblijf als dit minder dan 50 € was), voor elke huur en / of elke staanplaats, reserveringskosten en een eventueel abonnementsbedrag van de annuleringsverzekering blijven behouden. Vanaf 30 dagen voor aankomst of in geval van no-show op de camping, is het totale bedrag van het verblijf verschuldigd en behouden.

Verblijf op een camping:

Voor elk verblijf dat meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum wordt geannuleerd, worden annuleringskosten in rekening gebracht van 40 € (of het totale bedrag van het verblijf als dit minder dan 50 € was), voor elke huur en / of elke staanplaats, reserveringskosten en een eventueel abonnementsbedrag van de annuleringsverzekering blijven behouden. Vanaf 30 dagen voor aankomst of in geval van no-show op de camping, wordt het bedrag van de aanbetaling ingehouden.

Niet-verbruik van ondersteunende diensten:

Het feit dat u geen gebruik heeft gemaakt van de aangeboden diensten tijdens het verblijf, kan geen aanleiding geven tot terugbetaling.

VERBLIJVEN / AANBIEDINGEN / NIET-MODIFICEERBARE EN NIET-RUILBARE "1e DIENSTEN"

WILD BED kan verblijven en verhuur aanbieden tegen preferentiële "1ST service" -tarieven op specifieke data die niet kunnen worden gewijzigd, niet worden gerestitueerd en niet inwisselbaar.
De hierboven vermelde annulerings- en wijzigingsvoorwaarden zijn niet van toepassing.
Bijgevolg kan er geen vergoeding plaatsvinden, inclusief vergoeding van aanvullende diensten die aanvullend zijn gereserveerd.

VERTRAAGDE AANKOMST, VROEG VERTREK

Bij afwezigheid van een bericht van de KLANT ter bevestiging van de ontvangst, waarin wordt gespecificeerd dat hij de datum van zijn aankomst moest uitstellen, komt de locatie of accommodatie 24 uur na de datum beschikbaar.
aankomst voorzien in het huurcontract en volledige betaling van de diensten blijft vereist.
Bij vroegtijdig vertrek in een huuraccommodatie wordt geen korting verleend (zie vergoedingsmogelijkheden onder de annuleringsverzekering).
Bij vervroegd vertrek tijdens een verblijf op een kale staanplaats, houden wij de aanbetaling voor de niet voltooide dagen alleen in als het verblijf is geboekt.

VEILIGHEIDSBORG

Voor elk verblijf in een huuraccommodatie wordt uiterlijk bij aankomst op de camping een borg van € 50 gevraagd, deze borg is ook geldig voor fietsverhuur. U kunt met een creditcard betalen. Deze zal op de dag van vertrek of uiterlijk binnen acht dagen, na controle van het huishouden en een goede staat van de apparatuur, volledig worden geretourneerd.
Anders wordt de borg volledig in rekening gebracht. Schade die hoger is dan het bedrag dat als borg is betaald, is de verantwoordelijkheid van de klant na afschrijving van de borg.

HUISWERK

De KLANT moet zijn accommodatie in perfecte staat van netheid teruggeven. In de meeste van onze etablissementen kan hij vragen dat de schoonmaak door ons wordt uitgevoerd, tegen schoonmaakkosten vanaf € 35 (bedrag kan variëren naargelang het seizoen of de bestemming - zie de prijzen van de bestemming).

HOBBY'S

Elke gratis of betaalde activiteit die op onze website, in een e-mail of op de site wordt vermeld, kan in bepaalde omstandigheden bij aankomst op de site worden gewijzigd of geannuleerd.

MINDERJARIGEN

Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden niet geaccepteerd op WILD BED-sites.

DIEREN

Per accommodatie of staanplaats is slechts één huisdier toegestaan, tegen betaling van een vast bedrag per dag. De KLANT dient dit aan te geven bij het maken van de reservering of bij aankomst ter plaatse.
Huisdieren kunnen niet vrij bewegen en moeten aan de lijn worden gehouden. Ze zijn niet toegestaan ​​in collectieve gebouwen (sanitair, snackbar, bar, restaurant, uitgaansruimte). Hun opvang voldoet aan twee voorwaarden: - geldige inenting tegen hondsdolheid - identificatie door middel van tatoeage of chip gecertificeerd door een kaart uitgegeven door de Société Centrale Canine.
De klant moet het gezondheidsdossier van het dier meenemen en de interne voorschriften van elke locatie naleven.
Gevaarlijke of agressieve dieren (honden van de 1e en 2e categorie verboden) en "nieuwe huisdieren" worden niet geaccepteerd.

INTERNE REGELINGEN

Om het verloop van het verblijf voor al onze klanten te vergemakkelijken, is er een intern reglement beschikbaar bij de receptie van al onze sites. We danken onze klanten voor het kennen en respecteren ervan. In het geval dat het octrooi niet aan deze regelgeving voldoet, kan de Site Director sancties nemen die kunnen reiken tot de beëindiging van het contract.

VERLIES, DIEFSTAL, DEGRADATIE

WILD BED wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal en beschadiging van persoonlijke voorwerpen zowel in de accommodatie als in de gemeenschappelijke ruimtes. WILD BED kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden
diefstal van of schade aan persoonlijke voorwerpen van klanten, behalve in het geval dat de camping zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Er wordt ook aan herinnerd dat de parkeerterreinen niet worden bewaakt en dat parkeren daarom op risico en gevaar van de klant gebeurt. WILD BED wijst ook alle verantwoordelijkheid af in het geval van een incident waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van de KLANT betrokken is.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van klanten worden verzameld en verwerkt door WILD BED SAS. Bepaalde gegevens zijn essentieel om de reservering van het verblijf van de KLANT te beheren en zullen ook worden gebruikt om hem informatie en / of aanbiedingen te sturen.
In overeenstemming met artikel 40 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de wet “Informatique et Libertés”, heeft de KLANT het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. . Om dit recht uit te oefenen, stuurt u ons per post en duidelijk uw naam, voornaam, adres en, indien van toepassing, uw klantrekeningnummer naar: WILD BED SAS
1 rue aux Hervieu 14790 Fontaine Etoupefour, Frankrijk

OVERMACHT

Alle omstandigheden buiten de wil van de partijen die de nakoming onder normale omstandigheden van hun verplichtingen verhinderen, worden beschouwd als grond voor vrijstelling van de verplichtingen van de partijen en leiden tot hun schorsing.
De partij die een beroep doet op bovengenoemde omstandigheden, moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van hun voorval en van hun verdwijning.
Alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, buiten de wil van de partijen en die door de partijen niet kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, zullen als overmacht worden beschouwd. Worden uitdrukkelijk beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast de gebeurtenissen die gewoonlijk in de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen worden gehanteerd: stormen, overstromingen, blikseminslag, aardbevingen, branden, uitschakeling van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten klanten, blokkering van transportmiddelen of bevoorrading.
Partijen komen samen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract wordt voortgezet.
Duurt de overmachtsituatie langer dan drie weken, dan worden de locatie- en accommodatiehuurcontracten automatisch beëindigd.

GEDEELTELIJKE NIET-VALIDATIE

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een regeling of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun kracht. en hun reikwijdte.

GEEN AFSTAND

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden uitgelegd als een afstand van de verplichting. in kwestie.

TAAL VAN HET CONTRACT

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, heeft alleen de Franse tekst voorrang in geval van betwisting.

BEMIDDELING

In het geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, wijziging of beëindiging van het contract, zullen de OPDRACHTGEVER en WILD BED trachten een minnelijke oplossing.
Daartoe stuurt de klant zijn klacht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar WILD BED SAS 1 rue aux Hervieu 14790 Fontaine Etoupefour, Frankrijk of naar het volgende adres:
reclamation@wildbed.fr binnen een maand na het verblijf.
Bij het uitblijven van een bevredigend antwoord, door de cliënt of door WILD BED, op een klacht geformuleerd onder de bovengenoemde voorwaarden, zal de meest ijverige partij het geschil voorleggen aan MEDICYS, een bemiddelingsorgaan geïnitieerd door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. . Voor de volledige informatie van de klant wordt hem erop gewezen dat een beroep op MEDICYS voor hem een ​​gratis procedure is, zelfs als hij op initiatief van zijn verwijzing zou zijn. Voor meer informatie over MEDICYS: http://www.medicys.fr/ In het geval dat de bemiddeling mislukt, kunnen de klant en WILD BED de zaak voorleggen aan de bevoegde Franse rechtbank.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. Dit geldt zowel voor de materiële regels als voor de vormregels. Bij een geschil of klacht zal de klant eerst contact opnemen met WILD BED om tot een minnelijke schikking te komen.